Jak si poradit se stresem a úzkostí

Asi mi dá každý za pravdu, když konstatuji, že současný život je plný stresu. A nejen v životě dospělého člověka, ale i v životě dětí a mladých lidí. 21. století bezpochyby přineslo a neustále přináší nové a nové výdobytky ve světě vědy, technologií, či medicíny, ale nese s sebou stále větší požadavky na běžného smrtelníka v každodenním životě. Tempo se neustále zrychluje, nároky se zvyšují a stane se, že ne každý člověk dokáže ustát obrovský tlak na psychiku a výsledkem mohou být, a nejednou i jsou, různé úzkosti, úzkostné stavy či deprese.

Nikdo z nás nemůže stoprocentně tvrdit, že se nám něco takového nemůže přihodit, že my jsme odolní vůči jakémukoliv stresu a neznáme, co je to deprese. Jestli patříte mezi tyto šťastlivce, tak za to buďte vděční! No život jde dál a my se možná jednou dostaneme do situace, ze které nebudeme vidět žádné východisko, nebo přijdou těžké chvíle a sami poznáme do té doby nepoznané. Jak se připravit na úzkost, stres, depresi? Je to vůbec možné? Dá se tomuto stavu nějakým způsobem předejít?

Nejdůležitější je znát a definovat pojem úzkost či deprese a včas rozpoznat jejich příznaky. Říká se, že pokud chce někdo bojovat, musí důkladně znát svého protivníka v boji. V tomto případě to platí také o to více, protože nejde jen o naše fyzické, ale i duševní zdraví. Známý český herec Miloš Kopecký, který sám trpěl úzkostmi a měl diagnostikovanou manickou depresi, řekl: "To je neskutečná bolest duše a neexistuje žádný lék na to, když bolí duše."

Lékaři se shodují v tom, že deprese je jednou z nejzávažnějších a nejčastěji se vyskytujících duševních poruch. Je to onemocnění, které vzniká na podkladě neurochemických změn v mozku a může, ale nemusí, souviset s životními událostmi. Na jedné straně smutná, skleslá nálada, pokles energie či zvýšená únavnost, na druhé straně chorobně podmíněna chybějící schopnost prožívat příjemné aktivity či ztráta zájmu o záliby - to jsou dva hlavní příznaky deprese. Deprese je psychická porucha, která je dobře léčitelná, avšak dosud ne zcela kompletně léčena. Onemocnění může postihnout každého v každém věku a životním období. Často vypukne bez zjevné, náhlé příčiny a jeho původ se mnohdy nedá zjistit. Základním příznakem deprese kromě depresivní nálady je anhedonia - neschopnost těšit se z duševních i fyzických požitků, neschopnost prožívat pozitivní pocity, ale i negativní emoce.

Už jsme uvedli, že deprese je jednou z nejlépe léčitelných psychických poruch. Platí, že čím dříve člověk s léčbou začne, tím spíše deprese odezní. Nejdůležitější součástí léčby a předcházení dalším stavům úzkosti a deprese je užívání antidepresiv. Jde o účinné léky na depresivní a úzkostné stavy, ale i na mnoho dalších indikací (například při chronické bolesti, únavovém syndromu a podobně). Jejich výhodou je i to, že nejsou návykové, a proto nehrozí rozvoj závislosti jako např. při užívání jiných léků. Je třeba si však uvědomit, že léčba deprese či úzkosti je běh na dlouhou trať, přičemž léky se musí užívat dlouhodobě. Velmi důležitá je úzká spolupráce mezi pacientem a lékařem a trpělivost nemocného, ​​jeho příbuzných a přátel.

A jak si poradit se stresem? Jak ho nejlépe zvládnout?
Existuje několik různých technik a strategií na zvládnutí stresu, jde o to, abychom opět poznali svého protivníka a věděli, komu nebo čemu čelíme. Pojem stres pochází z anglického "stress", které vzniklo z latinského "String, Stringer, Strinx, strictum". Tato slova v českém překladu znamenají "přitahovat, stahovat, zatahovat". Ve volnějším přenesení tohoto významu lze stres chápat jako určitý tlak vyvíjený na člověka ze všech stran, a to nejen tlak pocházející z okolního prostředí člověka, ale také z jeho nitra. i přesto, že se pravděpodobně nedokážeme vyhnout stresu, můžeme se ho naučit docela dobře zvládat. Zvládání stresu je možné dvěma způsoby. První spočívá v ovlivňování zátěže, druhý v ovlivňování odolnosti člověka vůči stresu. Pod pojmem zátěž rozumíme různé stresory, kterým jsme vystaveni. Mohou jimi být např. problémy v práci, rodinné problémy, mezilidské vztahy, atd. A stresory jsou spouštěči stresu.

Existuje několik tipů jak nejlépe a nejefektivněji zvládnout stres. K nejznámějším patří např. dechová cvičení, relaxace, pozitivní myšlení, fyzická síla v boji proti stresu, rodina a přátelé, komunikace, zábava a odpočinek. Zamyšlení na závěr: štěstí není jen materiální bohatství. Úspěch znamená cítit se zejména fyzicky a duševně zdravý, žít v pohodě. Jednou z cest k úspěchu je naučit se správně relaxovat, přiměřeně se hýbat a zdravě se stravovat. I toto je jedna z cest jak zvládat stres.

Autor: Beáta Rampáková

Chovatelské potřebyPsi
AutorBeáta Rampáková
Blog-datum20.1.2017
ČlánkyZdraví