Sanct Bernhard 100% Švestkovo-Fíková šťáva 1000 ml